Das Programm der GioL 2020 auf Tschechisch

Flagge Tschechische Republik Flagge Kroatien Kurdish Regional Government, Iraq

بالعربيةČeština /Auf Deutsch / En français / στα ελληνικά / In English / In italiano / Na hrvatskom / Bi Kurdî / на македонски / In het NederlandsPo polsku / Em português / Română / По-русски / En español / På svenska /Türkçe’si / Tamazight

  1. Vedeme boj proti krajní pravici, xenofobii a rasismu. Požadujeme vytvoření nezávislé instance pro boj proti všem formám diskriminace.
  2. Podporujeme iniciativu Landesintegrationsrat (Regionální rady pro integraci) s cílem rozšířit hlasovací právo v místních volbách na občany nečlenských zemí EU a povolit dvojí občanství.
  3. Požadujeme ochranu pracujících migrantů z hlediska nových forem práce a respektování jejich důstojnosti a životních i pracovních podmínek.
  4. Vyzýváme školy v Düsseldorfu, aby systematicky nabízely žákům se dvěma mateřskými jazyky výuku „druhého cizího jazyka“.
  5. Přejeme si, aby v Düsseldorfu vznikl „Dům různých kultur“ a nabízel možnot setkávání pro všechny kultury v našem městě.
  6. Chceme zajistit dlouhodobé financování organizacím zastupujícím migranty a poskytujícím profesionální práci v sociální oblasti.
  7. Vyzýváme městské orgány, aby prohloubily interkulturní práci a přímo kontaktovaly osoby původem z přistěhovaleckých kruhů a nabízely jim práci.
  8. Vyzýváme magistrát, aby používával jednoduchou a jasnou komunikaci v několika jazycích, aby se vytvořil kontakt se všemi obyvateli města.
  9. Budeme i nadále usilovat o dlouhodobou komunální politiku v oblasti uprchlíků, která bude uprchlíky od počátku považovat za nedílnou součást společnosti.

Please find more Information / Flyers / Candidates here.