Das Programm der GioL für die Integrationsratswahl 2020 auf Schwedisch

Flagge Tschechische Republik Flagge Kroatien Kurdish Regional Government, Iraq

بالعربيةČeština /Auf Deutsch / En français / στα ελληνικά / In English / In italiano / Na hrvatskom / Bi Kurdî / на македонски / In het NederlandsPo polsku / Em português / Română / По-русски / En español / På svenska /Türkçe’si / Tamazight

  1. Vi kämpar mot högerextremism, människoförakt och rassism i vår vardag, och därför kräver vi en oberoende organisation för antidiskriminering.
  2. Vi stöder ”Landesintegrationsrats” initiativ till att utvidga kommunal rösträtt till icke EU-medborgare, och att generellt tillåta dubbelt medborgarskap.
  3. Vi kräver skydd av dagens arbetsmigranter, och att människovärdiga arbets- och levnadsförhållanden säkerställs.
  4. Vi fodrar att Düsseldorfs förvaltning målmedvetet erbjuder tvåspråkiga elever undervisning i sitt modersmål, som ett alternativ till det andra främmande språket.
  5. Vi arbetar för att det planerade ”Haus der Kulturen” förverkligas, för att få en gemensam mötesplats för alla kulturer i Düsseldorf.
  6. Vi vill säkra en långfristig finansiering av de invandrarorganisationer, som erbjuder ett professionellt socialt arbete.
  7. Vi kräver att Düsseldorfs förvaltning strävar efter, och öppnar upp för interkulturalitet, och att fler människor med invandrarbakgrund känner delaktighet och får anställningar i staden.
  8. Vi kräver av staden Düsseldorf en enkel, lättförståelig, och flerspråkig kommunikation, som når alla människor.
  9. Vi engagerar oss i en human kommunal flyktingpolitik, som tänker långfristigt, och som redan från ankomsten betraktar flyktingar som en del av samhället.