Das Programm der GioL 2020 auf Niederländisch

Flagge Tschechische Republik Flagge Kroatien Kurdish Regional Government, Iraq

بالعربيةČeština /Auf Deutsch / En français / στα ελληνικά / In English / In italiano / Na hrvatskom / Bi Kurdî / на македонски / In het NederlandsPo polsku / Em português / Română / По-русски / En español / Türkçe’si / Tamazight

  1. Wij komen op tegen rechtextremisme, vijandigheid tegen de ander en racisme in het dagelijks leven. Daarom eisen we een onafhankelijk anti-discriminatiebureau.
  2. We steunen de initiatieven van de integratieraad van de deelstaat om bij lokale verkiezingen stemrecht te geven aan niet-EU-burgers en in het algemeen de dubbele nationaliteit toe te staan.
  3. We maken ons sterk voor betere bescherming van moderne seizoensarbeiders en meer menswaardige werk- en levensomstandigheden.
  4. We roepen de scholen in Düsseldorf op, doelgericht de tweede taal van tweetalige leerlingen aan te bieden als tweede vreemde taal.
  5. We zetten ons in om het geplande „Huis van Culturen“ te verwezenlijken, als gezamenlijke ontmoetingsplek voor alle culturen in Düsseldorf.
  6. We willen zekerheid op lange termijn wat betreft de financiering van migrantenorganisaties die professioneel sociaal werk aanbieden.
  7. We roepen de gemeente van Düsseldorf op tot meer interculturele openheid voor mensen met een migratie-achtergrond.
  8. Wij eisen van de stad een eenvoudige, begrijpelijke en meertalige communicatie, die alle mensen bereikt.
  9. We zetten ons in voor een humanitair lokaal vluchtelingenbeleid, waarin op lange termijn wordt gedacht en vluchtelingen van meet af aan worden gezien als deel van de samenleving.